TGI FRIDAYS™ Privacy Policy

Politik om fortrolige oplysninger
Denne politik om fortrolige oplysninger beskriver, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som Nordic Service Partners CD A/S indsamler fra dig, eller som du oplyser os om.

Oplysninger, som vi kan ske at indsamle fra dig
Vi indsamler og behandler måske personlige oplysninger om dig i relation til dette website, herun- der:

  • Oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularerne på dette website. Dette omfatter oplysninger afgivet på tidspunktet for tilmelding til newsletters og opdateringer, tegning af abonnement på vores serviceydelser, afsendelse af materiale eller rekvirering af yderligere serviceydelser
  • Oplysninger, som du giver os, når du udfylder spørgeskemaundersøgelser, som vi bruger til forskningsformål
  • Hvis du kontrakter os, opbevarer vi en fortegnelse over den pågældende korrespondance (i hvilken form det end måtte være)
  • Oplysninger om dine besøg på dette website, herunder, men ikke begrænset, til data om trafik og position, weblogs og anden data om kommunikation
  • Oplysninger, som du giver os på dette website, når du deltager i en konkurrence eller reklame- fremstød

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?
Vi bruger dine personlige oplysninger i relation til dette website med følgende formål for øje:

  • at stille vores services til rådighed for dig
  • at behandle dine henvendelser og forespørgsler
  • hvor det er relevant, at stille direct-marketing produkter og services til rådighed og at oplyse dig om events, reklamefremstød og konkurrencer og ved udførelsen af markedsundersøgel- seskampagner
  • at stille information, produkter og services, som du efterspørger fra os, til rådighed, når du har givet samtykke til at blive kontaktet til formål, som vi tror, vil interessere dig.

Markedsføring
Du har ret til at bede os om at undlade at bruge dine personlige oplysninger i markedsføringsøje- med. Normalt giver vi dig besked, før vi indsamler dine personlige oplysninger, hvis vi har til hen- sigt at bruge dine personlige oplysninger til sådanne formål, eller hvis vi har til hensigt at videregi- ve dine personlige oplysninger til tredjemand til sådanne formål. Du kan når som helst udøve denne ret ved at sende en e-mail til os til info@tgifridays.dk, ringe til os på telefon 33 93 28 11, skrive til os på adressen Nordic Service Partners CD A/S, Vesterbrogade 2B, 1620 København V, eller vælge ”afmeld”.

Hvor lagres dine personlige oplysninger?
Al information indsamlet via dette website bliver sikkert opbevaret i databaser. Adgang til de gemte oplysninger er begrænset til autoriseret personale.

Internettet
Henset til at internettet er globalt, indebærer brug af internettet til at indsamle og behandle personli- ge oplysninger nødvendigvis overførsel af information på internationalt plan. Når du browser dette website og kommunikerer elektronisk med os, giver du os samtidig tilladelse til, at vi bruger per- sonlige oplysninger på denne måde. Overførsel af information via internettet er ikke fuldstændigt sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af den information, som overføres til dette website. Enhver overførsel er for egen risi- ko. Når vi har modtaget oplysninger fra dig, vil vi følge strenge procedurer og sikkerhedsforanstalt- ninger for at prøve at forhindre uautoriseret adgang.

Dette website kan til enhver tid indeholde links til andre websites, som vi ikke kontrollerer, og som ikke er omfattet af denne politik om personlige oplysninger. Vi påtager os ikke noget ansvar for politikker for personlige oplysninger for andre sites. Hvis du tilgår andre websites via de links, vi stiller til rådighed, bør du tjekke deres politikker, før du afgiver personlige oplysninger.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Vi videregiver kun personlige oplysninger: til efterfølgende ejere af vores viksomhed, til associerede virksomheder og selskaber, til leverandører og eksterne instanser, som vi hyrer til at behandle information på vores og dine vegne, till tredjemand (herunder, men ikke begrænset till, professionelle rådgivere), og hvor videregivelse er påbudt ved lov eller af offentlige myndigheder inden for rime- lighedens grænser til de formål, som er nævnt i denne politik om personlige oplysninger. Hvis du medvirker i en event arrangeret af os, kan det ske at vi videregive dine personlige oplysninger til andre, som medvirker i organiseringen af den pågældende event (som oplyst til dig).

Adgang til information
Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, og til at få en kopi heraf. Enhver forespørgsel om adgang kan være belagt med et gebyr for vore omkostninger i forbindelse med at skaffe dig oplysninger om, hvilke oplysninger vi har om dig. Vi beder dig måske om at bekræfte din identitet og om mere information vedrørende din forespørgsel. Hvis du ønsker at få en kopi af de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til info@tgifridays.dk.

Ændringer i politik om fortrolige oplysninger
Vi vil offentliggøre enhver væsentlig ændring i vores politik om personlige oplysninger på dette website og når vi skønner, at det er relevant, vil vi oplyse dig om sådanne ændringer pr. mail.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om dine personlige oplysninger eller spørgsmål til vores praksis i øvrigt, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til info@tgifridays.dk.