Vilkår for Friends of Fridays

Indledning
Ved at tilmelde dig TGI Fridays kundeklub ”Friends of Fridays” accepterer du de vilkår for med- lemsskab, der er anført nedenfor. TGI Fridays bestræber sig på at sikre, at dine personlige oplysnin- ger beskyttes. Disse vilkår gælder kun for medlemmer af TGI Fridays kundeklub ”Friends of Fridays”.

Samtykkeerklæring
Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres: navn, telefonnummer, adresse, fødselsdato, e- mail, mit brug af www.tgifridays.dk og tilsendte nyhedsmails fra TGI Fridays.
Jeg kan når som helst framelde mig markedsføring via www.tgifridays.dk.
Hvis tjenesten muliggør tilslutning af tredjeparts tjenester, såsom kommunikation Instagram, Face- book og Twitter, og du vælger at gøre brug af disse muligheder, vil oplysninger om din brug af dis- se koblinger også registreres, opbevares og anvendes af TGI Fridays på samme måde som beskrevet ovenfor.

E-mail og sms
Når du tilmelder dig Friends of Fridays, skal du samtidig give tilladelse til, at vi må sende dig e- mails med tilbud, tips og konkurrencer og invitationer til lokale events – alt sammen målrettet til dig. E-mails sendes sædvanligvis hver 14. dag (periodevis oftere).  Invitationer til events og særtil- bud sendes lejlighedsvis.

Giver du også din tilladelse til at modtage tilbud via sms, vil du i sjældne tilfælde blive orienteret om særligt fordelagtige tilbud på sms.
Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevene ved at klikke på det link, der er i bunden af hvert nyhedsbrev, klikke på føljande link http://tgifridays.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=f05486681fd04ec53d5bf4d40&id=d3af4ba806 eller ved at kontakte os på kundeklub@tgifridays.dk.

Hvem har ansvaret for beskyttelsen af dine personlige oplysninger?
Det danske selskab, NORDIC SERVICE PARTNERS CD A/S, Vesterbrogade 2 b, 1620 Køben- havn V (“TGI Fridays”) er ansvarlig for behandling og beskyttelsen af de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for beskyttelsen af dine personlige oplysninger i henhold til Lov 2000-05-31 nr. 429 om behandling af personoplysninger og dermed Rådets direktiv (95/46/EC).

NORDIC SERVICE PARTNERS CD A/S kan kontaktes på tlf.45 33 93 28 11, e-mail. kundeklub@tgifridays.dk vedrørende spørgsmål om behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger.

Hvor lagres dine personlige oplysninger?
De personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, lagres i Det Europæiske Økonomiske Samarbejds- område (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS-området. Hvis en sådan overførsel af dine personlige oplysninger finder sted, sker den i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Hvilken type personlige oplysninger indsamler vi?
Vi indsamler de personlige oplysninger, du giver os, fx når du afgiver en bestilling, reservation, kontakter vores kundeservice eller deltager i konkurrencer. De personlige oplysninger, du giver os, kan fx være kontaktoplysninger, e-mail, telefonnummer og fødselsdato.

Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til?

Vi anvender dine personlige oplysninger til følgende formål:

  • Behandling af dine reservationer via vores onlinetjenester
  • Afsendelse af beskeder via sms
  • Kontakt til dig i tilfælde af problemer med din reservation
  • Besvarelse af dine henvendelser og information til dig om nye eller ændrede tjenester
  • Afsendelse af markedsføringsmateriale som fx nyhedsbreve
  • Besked til vindere af onlinekonkurrencer
  • Analyser for at give dig relevant markedsføringsmateriale og information
  • Udsendelse af spørgeundersøgelser til dig for dermed at give dig mulighed for at påvirke vo- res udbud og serviceydelser
  • Test og forbedring af vores systemer, der leverer tjenesterne
  • Forebyggelse af misbrug eller utilbørlig brug af vores tjenester

Vi lagrer dine personlige oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan udføre ovennævnte tjenester, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes dine personlige oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig (gra- tis en gang om året). Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede om at få dem rettet eller slettet. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi bruger dine data til markedsføringsformål. Du kan kontakte os ved enten at skrive til NORDIC SERVICE PARTNERS CD A/S, Vesterbrogade 2 b, 1620 København V, eller ved at sende en e-mail til kundeklub@tgifridays.dk.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine personlige oplysninger anvendes kun internt i NORDIC SERVICE PARTNERS CD A/S (“TGI Fridays”). Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredje- part med henblik på markedsføring uden for TGI Fridays.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
Vi har truffet en række tekniske og organisatoriske forholdsregler, der bl.a. beskytter dine oplysnin- ger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstalt- ninger til de tekniske fremskridt og den tekniske udvikling.

Cookies og IP-adresser
Med henblik på løbende forbedring af TGI Fridays hjemmeside observerer TGI Fridays, hvilke om- råder på www.tgifridays.dk, der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områ- der. Dette gøres blandt andet ved hjælp af registrering af IP-adresser fra brugernes computere og ved hjælp af cookies.
Registrering af IP-adresser er et led i TGI Fridays systemadministration, men IP-adresser giver ikke TGI Fridays mulighed for at identificere personer.
En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på en brugers computer, hvorefter cookien måler computerens trafik på TGI Fridays hjemmeside.
En cookie kan ikke identificere personer. Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies, hvilket brugere også kan gøre med cookies fra TGI Fridays, og TGI Fridays betinger ikke brug af TGI Fridays hjemmeside af accept af cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på www.tgifridays.dk, som ikke kan benyttes, hvis en bruger blokerer for cookies.

Generelt
TGI Fridays forbeholder sig retten til med 1 måneds varsel at ændre kundeklubbens vilkår. Ønsker du ikke længere at være medlem af Friends of Fridays, kan du melde dig ud fra menupunktet “Friends of Fridays” på www.tgifridays.dk og her afmelde dig medlemskabet.

Ikrafttræden
Disse betingelser er trådt i kraft den 16. september 2016.